Mato Previšić (HDZ)

predsjednik Općinskog vijeća

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Lovorko Klešković (HDZ)

potpredsjednik Općinskog vijeća

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

NIkola Bogoje (HDZ)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Nikolina Duper (HDZ)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Marko Herco (HDZ)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Jozo Kitin (HDZ)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Helena Knego (HDZ)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Tomislav Marčinko (HSP AS)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Miroslav Marić (HDZ)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Helena Knego (HDZ)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Miše Miloslavić (SDP)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Željko Miloslavić (HDZ)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Mato Miloslavić (HSP AS)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Vinka Zec (HDZ)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com

Vlatko Vuletić (HDZ)

član

Tel.: (123) 456-7890
E-mail: test@google.com